Contact

Parels voor de Zwijnen
Frederiksstraat 18B
1054 LC Amsterdam
T 020 6129081

Artistieke leiding Saskia Huybrechtse
T 06 11325426
Zakelijk leider Eric de Ruijter
T 0614431118
Publiciteit Ronnie Kroes
T 06 48178939
E ronnie@rockenronnie.nl
Bureau Martin Vlaming
T 0641535753
E martin@parelsvoordezwijnen.com

Algemeen: info@parelsvoordezwijnen.com

Bestuur Parels voor de Zwijnen
Voorzitter: Suzanna de Sitter
Penningmeester: Digna Hiel
Secretaris: Jur Jacobs
Bestuurslid: Coby van Berkum

De producties van Parels voor de Zwijnen worden mede mogelijk gemaakt door o.a.het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds voor Cultuurparticipatie, VSBfonds, RCOAK, Fundatie Santheuvel, Sobbe, RC Maagdenhuis, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stadsdelen Amsterdam Noord en Zuidoost, Steunfonds Amsterdam.

ANBI status
Ten behoeve van de ANBI status publiceert Parels haar Beleidsplan