Over ons


Parels voor de Zwijnen
‘Het gewone leven is te mooi om aan voorbij te gaan’. 
Dit typeert het uitgangspunt van Parels voor de Zwijnen. Vanuit de overtuiging dat het uitvergroten van aspecten uit het dagelijks leven van mensen van een grote theatrale schoonheid is. Daarom ontstaan de voorstellingen van Parels altijd intuïtief, en zijn letterlijk uit het leven gegrepen. In de voorstellingen spelen mensen die in werkelijkheid ook in de verbeelde situatie zitten. Daarnaast werken we met acteurs die ‘doen alsof’. Op die manier wordt een doorlopend spel met de theatrale illusies gespeeld. De voorstellingen worden bij voorkeur gespeeld op plekken die bij deze mensen horen, die een bron zijn van persoonlijke verhalen en die ook voor het publiek vaak een nieuwe ervaring zijn.


Saskia Huybrechtse
Artistiek leider Parels voor de Zwijnen

Saskia Huybrechtse studeerde in 1988 af als actrice aan de Amsterdamse Toneelschool. Ze speelde in theaterproducties van o.a. Zuidelijk Toneel, Onafhankelijk Toneel en Toneelgroep Amsterdam. Zelf voorstellingen ontwikkelen en regisseren deed ze eigenlijk het allerliefste. In 2002 richtte ze Parels voor de Zwijnen op n.a.v. de voorstelling Lieve Joke, een voorstelling met actrices en ex-gedetineerde vrouwen. De combinatie van professionele acteurs en niet-professionele spelers kreeg in deze productie voor het eerst vorm. Deze ervaring inspireerde Huybrechtse om deze manier van theater maken verder te ontwikkelen. Haar werk valt niet makkelijk in hokjes te plaatsen, maar het onvolmaakte en het kwetsbare vormen de belangrijkste uitgangspunten van haar voorstellingen en de sfeer kenmerkt zich door uitbundigheid, melancholie en humor. In essentie gaan alle haar voorstellingen over mensen die trachten grip op hun leven te krijgen in een steeds veranderde maatschappij. Geen Romeo's of Othello's, maar over mensen zoals we ze tegenkomen op de markt of op straat. Ze houden elkaar op de been door hun humor en hun hoop op een beter leven.