Stichting Parels voor de Zwijnen

AVG-beleid (privacybeleid)

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Dit beleid definieert hoe wij de door ons verzamelde gegevens gebruiken en beschermen met betrekking tot uw gebruik van onze website www.parelsvoordezwijnen.com en alle diensten die daarin worden aangeboden. Gegevens worden verzameld en opgeslagen in overeenstemming met de algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (AVG) en, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, zullen uw gegevens niet worden bekendgemaakt aan derden.

Wat we verzamelen

We verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn om u via onze website het best mogelijk van dienst te kunnen zijn.

U krijgt een melding dat wij cookies gebruiken. Deze gebruiken wij om statistieken te verzamelen over hoe u onze site gebruikt, bijvoorbeeld welke webpagina’s u bezocht en voor hoe lang. Geen van de cookies die door de website zijn ingesteld, brengt uw privacy op enigerlei wijze in gevaar en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld.

Als u zelf per telefoon, email of anderszins contact met ons opneemt, kunnen wij u vragen om uw naam en contactgegevens, waaronder uw e-mailadres en telefoonnummer.

Als u een theaterticket via onze webwinkel koopt, verzamelen wij alleen de gegevens die nodig zijn om het ticket digitaal bij u te bezorgen. Dit zijn uitsluitend uw naam en emailadres. In het geval van bestelling van een reductieticket kunnen wij in voorkomende gevallen vragen om een code behorende bij een kortingskaart. Uitsluitend om een speciale reden zullen wij u per mail verzoeken om uw telefoonnummer door te geven.

U kunt zich ook via onze website opgeven voor onze digitale nieuwsbrief. Wij zullen u nooit zelf zonder uw toestemming toevoegen aan onze lijst met nieuwsbrief abonnees.

Waarom verzamelen we de gegevens?

We verzamelen statistieken over uw gebruik van onze website via cookies om ons in staat te stellen ons dienstenaanbod te verfijnen, bijvoorbeeld door pagina’s te verwijderen die zelden worden bezocht en door meer details toe te voegen aan pagina’s die vaker door gebruikers worden bezocht. We vragen om gegevens van u om ons in staat te stellen om uw bestelling te kunnen verwerken of om u per email informatie over onze activiteiten te sturen.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in uw persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Stuur een e-mail naar info@parelsvoordezwijnen.com om uw aanvraag in te dienen en wij sturen u een volledige lijst van alle gegevens die we over u bewaren.

U heeft het recht om uw toestemming aan ons om uw gegevens te bewaren op elk gewenst moment in te trekken. Na ontvangst van uw opdracht via info@parelsvoordezwijnen.com zullen uw gegevens worden verwijderd, tenzij dit in strijd is met een mogelijkewettelijke bewaarplicht.

U hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe wij uw data verzamelen, bewaren of gebruiken bij de betreffende nationale autoriteiten.

Veiligheid

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om online verzamelde gegevens te beveiligen en veilig te stellen.