Theatergezelschap Parels voor de Zwijnen zoekt nieuwe bestuursleden

Parels voor de Zwijnen maakt community theater vanuit Amsterdam Noord over de toenemende tweedeling in de maatschappij. We doen dit vanuit bevlogenheid, verbondenheid en een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Wij zijn gepassioneerde makers met liefde voor het echte en we zoeken naar hechte verbindingen, niet alleen tijdens de voorstellingen maar ook tijdens het maakproces. We doen dit met professionals, vrijwilligers, amateurspelers, ervaringsdeskundigen en betrokken partners vanuit een groot besef van de waarde van inclusie, culturele diversiteit en fair practice.

In het najaar van 2023 brengen we een nieuw communityproject uit: UITGEWOOND, over de wooncrisis. We zijn een kleine en hechte organisatie met een bestuur dat vanuit een grote betrokkenheid meedenkt, adviseert en controleert. Op dit moment zijn we nog afhankelijk van projectsubsidies. Bestuur, directie en medewerkers werken hard aan een kunstenplanaanvraag 2025-2028 waarvan we hopen dat deze wordt gehonoreerd.

Voor ons stichtingsbestuur zijn we op zoek naar 2 bestuursleden met het volgende algemene profiel:

  • netwerk in Amsterdam Noord
  • netwerk in het sociaal maatschappelijke domein
  • affiniteit met en kennis van (community) theater
  • beleidsmatig en strategisch inzicht
  • sociaal betrokken
  • bestuurlijke ervaring
  • soft skills: teamspeler, verbinder, open communicator, transparant
  • ondernemend
  • voldoende tijd beschikbaar

Hier vindt u een document met uitgebreidere bestuursprofielen.

U kunt uw interesse in een bestuursfunctie bij Parels voor de Zwijnen kenbaar maken door een email met uw motivatie te sturen naar de zakelijk leider, Eric de Ruijter, eric@parelsvoordezwijnen.com, tel. 0614431118. Bij hem kunt u ook terecht voor vragen.