Over Parels voor de Zwijnen

‘Het gewone leven is te mooi om aan voorbij te gaan’. Dit typeert het uitgangspunt van Parels voor de Zwijnen. Vanuit de overtuiging dat het uitvergroten van aspecten uit het dagelijks leven van mensen van een grote theatrale schoonheid is. In de voorstellingen spelen acteurs samen met mensen die in werkelijkheid ook in de verbeelde situatie zitten. De voorstellingen worden bij voorkeur gespeeld op plekken die bij deze mensen horen, en die ook het publiek vaak een nieuwe ervaring bieden. Voorstellingen van Parels voor de Zwijnen zijn o.a. De Dansgigant voor alleenstaanden en echtparen, Leve Ik!, (nominatie BNG Prijs) Dames van de Beethovenstraat. Sinds 2017 woont en werkt artistiek leider Saskia Huybrechtse in Amsterdam Noord. De steeds groter wordende tweedeling tussen arm en rijk in dit stadsdeel maakt het voor haar urgent om de mensen die in Noord langs elkaar leven, in beeld te brengen en opnieuw met elkaar te verbinden.

Met De Koningin van de Voedselbank 2018 en VETARM 2019 creëerde Parels theater waarin alles bij elkaar komt waar de groep zich sinds haar oprichting mee heeft beziggehouden: actuele maatschappelijke thema’s, documentaire (levens)verhalen, deelname van amateurs naast professionele acteurs, toneeldrama op bijzondere en specifiek passende locaties en een levendige interactie met en zelfs participatie van het publiek. Vanuit de behoefte om echt verbinding tot stand te brengen wordt het publiek betrokken in het spel en krijgt het ‘een rol’. Zo waren ze gasten op een Voedselbank-feestje of vrienden en familieleden bij een bijeenkomst van een anti-dieetclub. De voorstellingen behelzen meer dan een toneelstuk: de mix van fictief drama en rauwe levensverhalen van amateurs en de publieksparticipatie zorgen voor een grote betrokkenheid en een levendige uitwisseling tussen spelers en publiek. En de inhoudelijke thema’s van de projecten reikt verder dan de voorstellingen: er zijn fototentoonstellingen, filmportretten, podcast en openbare onderzoeksbijeenkomsten vooraf.

De artistieke en inhoudelijke kwaliteit van de projecten, het grote publiekssucces, de verbindende kracht die ervan uitgaat maar vooral het besef van de urgentie van de tweedeling in de stad maken dat we de komende jaren verder gaan met deze geëngageerde theatervorm. Amsterdam Noord is en blijft ons laboratorium van waaruit we onze verhalen vertellen. Omdat wat hier in het klein gebeurt, nu overal in alle grote steden gebeurt. Het zijn kleine verhalen over ‘gewone’ mensen, maar stadse drama’s met grote gevolgen.

Team Parels

Parels bestaat uit een vaste kern van Saskia Huybrechtse (artistiek leider en regisseur), Marijn van der Jagt (dramaturgie) en Rogier Schippers (acteur).
De foto’s op deze website zijn onder meer van fotografen Marlise Steeman en Jonna Bruinsma.

Kernwaarden Parels voor de Zwijnen

Wij zijn Parels voor de Zwijnen, een groep theatermakers die voorstellingen maakt over de toenemende tweedeling in de maatschappij. We doen dit vanuit bevlogenheid, verbondenheid en een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Wij zijn gepassioneerde makers met liefde voor het echte en we zoeken naar hechte verbindingen, niet alleen tijdens de voorstellingen maar ook tijdens het maakproces.
Lees hier onze kernwaarden.

Partners en subsidiënten

De producties van Parels voor de Zwijnen worden mede mogelijk gemaakt door o.a. het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds voor Cultuurparticipatie, VSBfonds, FNO, Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, RC Maagdenhuis, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stadsdelen Amsterdam Noord en Zuidoost, Steunfonds Amsterdam.
Partners van Parels voor de Zwijnen zijn o.a. GGD Amsterdam, FNO fonds.

ANBI status

Ten behoeve van de ANBI status publiceert Parels hier haar jaarrekening en bestuursverslag 2022 en het Standaardformulier Publicatieplicht Fondsenwervende Instellingen.

Algemene voorwaarden

Lees hier onze Algemene Voorwaarden.

HET PUBLIEK OVER PARELS VOOR DE ZWIJNEN

Heel bijzonder en heftig, een persoonlijke en grappige voorstelling.

Dat de grenzen tussen acteurs, publiek en spelers vervaagden door de set-up is spannend.

Dat de mensen zo echt waren en hun verhaal op deze manier deelden. Dat gaf een bijzondere sfeer en maakte dat wij als bezoekers ook opener werden.

Ongemakkelijk soms, maar eerlijk.

Gehele dynamiek van het stuk, ik vond het juist leuk dat het nog een beetje ruw en ontwenning voor sommige spelers was.